История и развитие

Село Царски извор се намира в североизточната част на Великотърновска област. То е заобиколено от : град Стражица – на изток , с. Бреговица на юг, с. Горски Горен Тръмбеш на югозапад, с. Сушица на запад, с. Горски Сеновец и с. Камен на север.

До 1934 г. селото се казва Крал Бунар. През 1934 г. се преименува в Царски извор, а през 1949 г. в Чапаево. От 1992 г. селото отново се именува Царски извор.

През 1858 г. е открито килийно училище в двора на църквата. По-късно, под ръководството на Ради Иванов Кожухаров - буден и предприемчив човек, построил към отеснялото вече старо килийно училище пристройка - класна стая, за побиране на всички ученици от селото.

За да се задоволят порасналите нужди, през 1900 г. било построено ново едноетажно основно училище с четири големи класни стаи, коридор и две малки – учителска и за пособия. Директор на училището става Коста Попов. През 1932 – 34 година, група съветници и училищни настоятели, защитавайки интересите на трудещите се и техните деца, полагат големи усилия за да бъде построено ново училище.

До 1973 год. училището в с. Царски извор е основно, като пожелание, учениците от V до VІІІ клас отиват да учат в ОУ „Отец Паисий” в град Стражица. След това, по решение на местната управа и образователните институции, то става начално.

Земетресението през 1986 г. разрушава сградата. До края на учебната година училището е изнесено в село Сушица.

През есента на 1993 година, НУ "Иван Вазов"  се премества в сградата на ЦДГ, където се намира и сега.