група ЦОУД

група ЦОУД

група ЦОУД

През учебната  2023-2024година  в  училището има целодневно обучение на учениците.

Освен часове по самоподготовка  има и часове занимания по интереси.

Учител ЦОУД   е  г-жа Елена Томанова