Получени грамоти през годината

Получени грамоти през годината

През учебната 2022-2023 година учениците участваха в различни конкурси