Клуб Да танцуваме заедно

Клуб Да танцуваме заедно

Клуб "Да танцуваме заедно" с ръководител Анелия Петкова.

През учебната година  учениците разучаваха народни хора и танци.

Запознаха  се с народните традиции и празниците в различините области в България.