1-2 клас

1-2 клас

1-2 клас

През учебната 2023-2024 година в тази  паралелка се обучават ученици от 1  и от 2 клас.

Класен ръководител-начален учител г-жа Анелия Петкова