Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Достъп до информация

Начално училище  "Иван Вазов"

Адрес: обл. Велико Търново, общ. Стражица, с.Царски извор, ул. "Чапаев" №5

Имейл: nu_ivanvazov@abv.bg

Телефон: 0897854899

Работно време : 

08:00-12:00 часа и 13:00-16:00 часа

/приемане на заявления за достъп до информацията/