3-4 клас

3-4  клас

3-4 клас

През учебната 2023-2024 година в тази паралелка се обучават 

ученици от 3  и от 4 клас.

Класен ръководител г-жа Валентина Събева